0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Music Discipline - click here to generate a guitar practice routine based on how much time you have

Metallica — Die Die My Darling (ver 3) Tab

  Rate this tab:
Band — Metallica
Song — Die, Die My Darling

Ref 1:
|—————————————|————————————|————————————————|——————————————————|
|—————————————|————————————|————————————————|——————————————————|
|o—4——4——4——4—|—4——4——4——4—|————————————————|—————————————————o| x3
|o—4——4——4——4—|—4——4——4——4—|—5——5—5—5—5—5—5—|—4—4—4—4—4—4—4—4—o|
|——2——2——2——2—|—2——2——2——2—|—5——5—5—5—5—5—5—|—4—4—4—4—4—4—4—4——|
|—————————————|————————————|—3——3—3—3—3—3—3—|—2—2—2—2—2—2—2—2——|
 
Die, die, die my darling
 Don't utter a single word
 Die, die, die my darling
 Just shut your pretty eyes
 
|—0———————|—————————|—————————————————|—————————————————|
|—0———————|—————————|—————————————————|—————————————————|
|—0———————|—————————|—4—4—4—4—4—4—4—4—|—4—4—4/6—64—4—4—|
|—2———————|—————————|—4—4—4—4—4—4—4—4—|—x—x—x/x—xx—x—x—|
|—2———————|—————————|—2—2—2—2—2—2—2—2—|—2—2—2/4—42—2—2—|
|—0———————|—————————|—————————————————|—————————————————|
 
I'll be seeing you again 
       pm..............|
|————0—————|—————————————————|—————————|
|————0—————|—————————————————|—————————|
|——————————|—————————————————|—————————|
|—2————————|—————————————————|—————————|
|—2————————|—5—5—5—5—5—5—5—5—|—5———————|
|—0————————|—3—3—3—3—3—3—3—3—|—3———————|
 
I'll be seeing you in Hell 

Verse 1:
 pm................................|
|—————————————————|—————————————————|————————————————|—————————————————|
|—————————————————|—————————————————|————————————————|—————————————————|
|—4—4—4—4—4—4—4—4—|—4—4—4—4—4—4—4—4—|————————————————|—7—7—7—7—6—6—6—6—|
|—4—4—4—4—4—4—4—4—|—4—4—4—4—4—4—4—4—|—5——5—5—5—5—5—5—|—7—7—7—7—6—6—6—6—|
|—2—2—2—2—2—2—2—2—|—2—2—2—2—2—2—2—2—|—5——5—5—5—5—5—5—|—5—5—5—5—4—4—4—4—|
|—————————————————|—————————————————|—3——3—3—3—3—3—3—|—————————————————|
                   Don't cry to me oh baby
   pm.............................|
|—————————————————|—————————————————|————————————————|——————————————————|
|—————————————————|—————————————————|————————————————|——————————————————|
|o—4——4—4—4—4—4—4—|—4—4—4—4—4—4—4—4—|————————————————|—7—7—7—7—6—6—6—6—o| x5
|o—4——4—4—4—4—4—4—|—4—4—4—4—4—4—4—4—|—5——5—5—5—5—5—5—|—7—7—7—7—6—6—6—6—o|
|——2——2—2—2—2—2—2—|—2—2—2—2—2—2—2—2—|—5——5—5—5—5—5—5—|—5—5—5—5—4—4—4—4——| 
|—————————————————|—————————————————|—3——3—3—3—3—3—3—|——————————————————|
 
Your future's in an oblong box
 Don't cry to me oh baby
 Should have seen it a—coming on
 Don't cry to me oh baby 
 I don't know it was in your power
 Don't cry to me oh baby
 Dead—end girl for a dead—end guy
 Don't cry to me oh baby
 And now your life drains on that floor
 Don't cry to me oh baby 

 Ref 2:
|—————————————|————————————|————————————————|——————————————————|
|—————————————|————————————|————————————————|——————————————————|
|o—4——4——4——4—|—4——4——4——4—|————————————————|—————————————————o|
|o—4——4——4——4—|—4——4——4——4—|—5——5—5—5—5—5—5—|—4—4—4—4—4—4—4—4—o|
|——2——2——2——2—|—2——2——2——2—|—5——5—5—5—5—5—5—|—4—4—4—4—4—4—4—4——|
|—————————————|————————————|—3——3—3—3—3—3—3—|—2—2—2—2—2—2—2—2——|
 
Die, die, die my darling
Don't utter a single word
Die, die, die my darling
Just shut your pretty mouth

|—0———————|—————————|—————————————————|———————————————|
|—0———————|—————————|—————————————————|———————————————|
|—0———————|—————————|—4—4—4—4—4—4—4—4—|—4—/6—6—/7—7x—|
|—2———————|—————————|—4—4—4—4—4—4—4—4—|—x—/x—x—/x—x———|
|—2———————|—————————|—2—2—2—2—2—2—2—2—|—2—/4—4—/5—5x—|
|—0———————|—————————|—————————————————|———————————————|
 I'll be seeing you again
       pm................................|
|————0—————|—————————————————|—————————————————|
|————0—————|—————————————————|—————————————————|
|——————————|—————————————————|—————————————————|
|—2————————|—————————————————|—————————————————|
|—2————————|—5—5—5—5—5—5—5—5—|—5—5—5—5—5—5—5—5—|
|—0————————|—3—3—3—3—3—3—3—3—|—3—3—3—3—3—3—3—3—|
 
I'll be seeing you in Hell 
 

Verse 2 

Ref 3:
|—————————————|————————————|————————————————|——————————————————|
|—————————————|————————————|————————————————|——————————————————|
|o—4——4——4——4—|—4——4——4——4—|————————————————|—————————————————o|
|o—4——4——4——4—|—4——4——4——4—|—5——5—5—5—5—5—5—|—4—4—4—4—4—4—4—4—o|
|——2——2——2——2—|—2——2——2——2—|—5——5—5—5—5—5—5—|—4—4—4—4—4—4—4—4——|
|—————————————|————————————|—3——3—3—3—3—3—3—|—2—2—2—2—2—2—2—2——|

 Die, die, die my darling
 Don't utter a single word
 Die, die, die my darling
 Just shut your pretty eyes 

|—0———————|—————————|—————————————————|————————————————|
|—0———————|—————————|—————————————————|————————————————|
|—0———————|—————————|—4—4—4—4—4—4—4—4—|—4—/6—6/7—7/9—9—|
|—2———————|—————————|—4—4—4—4—4—4—4—4—|—x—/x—x/x—x/x—x—|
|—2———————|—————————|—2—2—2—2—2—2—2—2—|—2—/4—4/5—5/7—7—|
|—0———————|—————————|—————————————————|————————————————|
 
I'll be seeing you again
       pm..............|
|————0—————|—————————————————|—————————|
|————0—————|—————————————————|—————————|
|——————————|—————————————————|—————————|
|—2————————|—————————————————|—————————|
|—2————————|—5—5—5—5—5—5—5—5—|—5———————|
|—0————————|—3—3—3—3—3—3—3—3—|—3———————|
 
I'll be seeing you in Hell 

|————————————|————————————|————————————|—————————|————————|
|————————————|————————————|————————————|—————————|————————|
|—4——4——4——4—|—4——4——4——4—|—4——4——4——4—|—4———————|————————| 
|—4——4——4——4—|—4——4——4——4—|—4——4——4——4—|—4———————|————————|
|—2——2——2——2—|—2——2——2——2—|—2——2——2——2—|—2———————|————————|
|————————————|————————————|————————————|—————————|————————|

End.