0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Music Discipline - click here to generate a guitar practice routine based on how much time you have

Misc Soundtrack — Godfather Theme Chords

  Rate this tab:
This is the part in Godfather part 3 when Michael Corleone's son sings for him. Very
Thanks to Michel for helping me with this.
This is my first Tab, hope you'll like it.


Brucia la luna in cielu e iu... bruciu d'amuri
Em	        Am		      Em
Focu ca si cunsuma focu... lu me cori
Em		             Am
L'anima chiangi... addulurata
     B7		     Em
Nun si da paci, ma chi mala nuttata
     Am		       Em

Lu tempu passa ma non agghiorna
    D	      G
Non ce mai suli
	     Am
S'idda non torna
	      B7

BRUSCIA LA TERRA MIA E ABBRUSCIA LU ME CORI
CHI SITI D'ACQUA IDDA E IA, SITI D'AMURI
A CU LA CANTU... STA ME CANZUNA
SI NUN CE NUDDU, CA S'AFFACCIA A STU BALCUNI