0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Music Discipline - click here to generate a guitar practice routine based on how much time you have

Misc Unsigned Bands — Call - Nishaan (ver 2) Tab

  Rate this tab:
[CHORDS]

C [x32010]
Am7 [x02213]
Am [x02210]
Em7 [022003]
G [320033]
F [133211]


[INTRO 2x]

C Am7
e ——————————————————————————————————————————3————————————|
B ———————————1——————————————————————————1—————1——————————|
G —————————0———0———0——————————————————2———2—————2————2———|
D ———————2———————2—————2————————————2——————————————2—————|
A ———3—————————————————————3————0————————————————————————|
E ———————————————————————————————————————————————————————|

Em7 G
e ————————————————3————————————————————————3—————————————|
B ———————————0——————0———0——————————————3—————3———3———0———|
G —————————0———0——————2———2p0————————0———0—————0———0—————|
D ———————2—————————————————————————0—————————————————————|
A ———2———————————————————————————————————————————————————|
E ——————————————————————————————3————————————————————————|


[STANZA 1 WITH INTRO]

Am Em7 G C
kuch nahi khayal hai

Am Em7
donon taraf kon hai

G C
mein bhi aur tum bhi nahi

Am Em7 G C
jaltey huey diye ko aanso chahiye

Am7 Em7 G F
iradon ko bhi zaban chahiye


[CHORUS]

G F
gham fasley nahi

G
doorian simatti nahi

C G
rastey hoon ge agar

Am F
ye faasley kam na hoon

C G
apna aks bhi nahi

Am F
aur yehi hai zindagi


[REPEAT INTRO]

[STANZA 2 WITH INTRO]

kuch nahi khayal hai
donon taraf kon hai
jism bhi aur jaan bhi nahi

ragon key andheron ko insaaf chahiye
ranjish—e—khoon ko bhi makaan chahiye


[CHORUS 2]

F5 G5 F5
gham fasley nahi

G5
doorian simati nahi

C5 G5
rastey hoon ge agar

A5 F5
ye faasley kam na hoon

C5 G5
apna aks bhi nahi

A5 F5
aur yehi hai zindagi

A5 B5 C5 F5 G5 A5 B5 C5 F5 G5
oooo hannnnnnn oooooooooooo haannnn


[NATURAL HARMONICS 2x]

e ——12——————————————————————————————————————————————————|
B ——————————————————————————————————————————————————————|
G ————————————————————————12————————————————————————————|
D ——————————————————————————————————————12——————————————|
A ————————————5—————————————————————————————————————————|
E ——————————————————————————————————————————————————————|

e ——12——————————————————————————————————————————————————|
B ——————————————————————————————————————————————————————|
G ——————————————————————————————————————————————————————|
D —————————————————————————5—————————————7——————————————|
A ————————————5—————————————————————————————————————————|
E ——————————————————————————————————————————————————————|

[SOLO WITH NATURAL HARMONICS]

e ——————————————————————————————————————————————————————|
B ——————————————————————————————————————————————————————|
G ——/9—————————————————————/12———————————/5—————————————|
D ———————————/7—————————————————————————————————————————|
A ——————————————————————————————————————————————————————|
E ——————————————————————————————————————————————————————|

e ——————————————————————————————————————————————————————|
B ——————————————————————————————————————————————————————|
G —5h7p5h7p54h5—————————5h7p5h7p54—5——4h5p4———————————|
D ————————————————————————————————————————————5—————————|
A ——————————————————————————————————————————————————————|
E ——————————————————————————————————————————————————————|

e ——————————————————————————————————————————————————————|
B ——————————————————————————————————————————————————————|
G ——/9—————————————————————/12———————————2—4—5——————————|
D ———————————/7—————————————————————————————————————————|
A ——————————————————————————————————————————————————————|
E ——————————————————————————————————————————————————————|

e ——————————————————————————————————————————————————————|
B ——————————————————————————————————————————————————————|
G —5h7p5h7p54h5————————/9—7———/12—9——12——12/14—————————|
D ——————————————————————————————————————————————————————|
A ——————————————————————————————————————————————————————|
E ——————————————————————————————————————————————————————|


[BRIDGE 2x]

A5 F5 C5 G5
saarey yahan wo raastey hein kahan ?

A5 F5 C5 G5 C5
dhondon kahan mein apna nishaan ?


[OUTRO WITH FLANGE]

C G
rastey hoon ge agar

Am F
ye faasley kam na hoon

C G
apna aks bhi nahi

Am F
aur yehi hai zindagi