0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Music Discipline - click here to generate a guitar practice routine based on how much time you have

Misc Unsigned Bands — Ef-el - Sindikaat Tab

  Rate this tab:
Band: Ef—el
Song: Sindikaat
Album: Net om die geraas in te asem
Country: South—Africa

Intro:  (eintlik bass met effects, maar 'n guitar kan dit ook speel)
E|———————————————————————————————————————————————————————————————————|
B|———————————————————————————————————————————————————————————————————|
G|———————————————————————————————————————————————————————————————————|
D|———————————————————————————————————————————————————————————————————|
A|——————————————————————————————————————7—7—7—4—4—4—7—4——4—4—4—4—7—4—|
E|—4—4—4—7—6—4——4—4—7—4—6—4——4—7—6—4——4——————————————————————————————|

E|——————————————————————————————————————————————————————————————|
B|——————————————————————————————————————————————————————————————|
G|——————————————————————————————————————————————————————————————|
D|——————————————————————————————————————————————————————————————|
A|—4—4—4—4—7—4——4—4—4—4—7—4—————————————————————————————————————|
E|——————————————————————————4—4—4—4—7—6—4——4—4—7—4—6—4——4—7—6—4—|

E|————————————————————————————————————————————————————————————|
B|————————————————————————————————————————————————————————————|
G|————————————————————————————————————————————————————————————|
D|————————————————————————————————————————————————————————————|
A|———7—7—7—4—4—4—4—7—4——4—4—4—4—7—4——4—4—4—4—7—4——4—4—4—4—7—4—|
E|—4——————————————————————————————————————————————————————————|

Riff 1:  guitar 1
E|—————————————————————————————————|
B|—————————————————————————————————|
G|—————————————————————————————————|
D|———————————————————————4h6—6—7—6—|  x4
A|—0h2h4—4—4/6—6—6—6/7—7———————————|
E|—————————————————————————————————|

Guitar 2 val in (nadat guitar 1 die riff 2 keer gespeel het) met:
E|——————————————————————————————————|
B|———————————————————————7h9—9—10—9—|
G|—2h4/6—6—6/8—8—8—8/9—9————————————|
D|——————————————————————————————————|  x2
A|——————————————————————————————————|
E|——————————————————————————————————|

Riff 2:
E|———————————————————————————————————————|
B|———————————————————————————————————————|
G|—————————16—16—16—16—16—16—16—16—16—16—|
D|—6——6—6——x x x x x x x x x x x x x x x—|  x4
A|—4——4—4——14—14—14—14—14—14—14—14—14—14—|
E|———————————————————————————————————————|
  * * *

Verse:
E|—————————————————————————————————————————————————————————————|
B|—————————————————————————————————————————————————————————————|
G|—————————————————————————————————————————————————————————————|
D|—————7p6—4h6—6—6———————————————————————————————————7———4—————|  x2
A|—4—4—————————————2h4—4—4—4/6—7—————7p5—5h7—7—2—2—————2———————|
E|———————————————————————————————5—5———————————————0———————————|

E|—————————————————————————————————————————————————————————————|
B|—————————————————————————————————————————————————————————————|
G|—2—2—2—2—2—2—2—2—4—4—4—4—4———————————————————————————————————|
D|—2—2—2—2—2—2—2—2—4—4—4—4—4———————————————————————————————————|
A|—0—0—0—0—0—0—0—0—2—2—2—2—2———————————————————————————————————|
E|—————————————————————————————————————————————————————————————|

Chorus:
E|————————————————————————————————————————————|
B|————————————————————————————————————————————|
G|————————————6—6—6—6—6—6—9—9—9—9—11—11—11—11—|
D|————6——6—6——6—6—6—6—6—6—9—9—9—9—11—11—11—11—|  x2
A|————4——4—4——4—4—4—4—4—4—7—7—7—7——9——9——9——9—|
E|————————————————————————————————————————————|

E|————————————————————————————————————————————————————————|
B|————————————————————————————————————————————————————————|
G|————————————6—6—6—6—6—6—9—9—9—9—4—4—4—4—2—2—2—2—4—4—4—4—|
D|————6——6—6——6—6—6—6—6—6—9—9—9—9—4—4—4—4—2—2—2—2—4—4—4—4—|
A|————4——4—4——4—4—4—4—4—4—7—7—7—7—2—2—2—2—0—0—0—0—2—2—2—2—|
E|————————————————————————————————————————————————————————|

Riff 1:  guitar 1
E|—————————————————————————————————|
B|—————————————————————————————————|
G|—————————————————————————————————|
D|———————————————————————4h6—6—7—6—|  x3
A|—0h2h4—4—4/6—6—6—6/7—7———————————|
E|—————————————————————————————————|

E|—————————————————————|
B|—————————————————————|
G|—————————————————————|
D|—————————————————————|  pause
A|—0h2h4—4—4/6—6—6—7———|
E|—————————————————————|

Guitar 2:
E|——————————————————————————————————|
B|———————————————————————7h9—9—10—9—|
G|—2h4/6—6—6/8—8—8—8/9—9————————————|
D|——————————————————————————————————|  x3
A|——————————————————————————————————|
E|——————————————————————————————————|

E|—————————————————————|
B|—————————————————————|
G|—2h4/6—6—6/8—8—8—9———|
D|—————————————————————|  pause
A|—————————————————————|
E|—————————————————————|

Herhaal verse

Herhaal chorus

Riff 2:
E|———————————————————————————————————————|
B|———————————————————————————————————————|
G|—————————16—16—16—16—16—16—16—16—16—16—|
D|—6——6—6——x x x x x x x x x x x x x x x—|  x4
A|—4——4—4——14—14—14—14—14—14—14—14—14—14—|
E|———————————————————————————————————————|
  * * *

E|———————————————————————————————————————|
B|———————————————————————————————————————|
G|—6——6—6——16—16—16—16—16—16—16—16—16—16—|
D|—6——6—6——x x x x x x x x x x x x x x x—|  x4
A|—4——4—4——14—14—14—14—14—14—14—14—14—14—|
E|———————————————————————————————————————|