0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Music Discipline - click here to generate a guitar practice routine based on how much time you have

Siakol — Aanhin Tab

  Rate this tab:
Aanhin by siakol
tab by jeremy69k

comments just email na lang sa jeremy69k@yahoo.com
correct me if i am wrong.. vote nyo na lang! THANK YOU!

Intro:
  E    C#m  B     A     B
—7—7———o———————4———————2h4p2—————————4————————|
——————0—0——5——7—5———————————5———5s7—7—5——4——2—|
—4———1———————————6——24——————————6s8————6——4———|
————————————————————————————————7s9————————4——|
——————————4—4——————2——————————0——————————2————|
———0——————————————————————————————————————————|
   A   F#m B
—————————————————2————————2————————————————————————————|
—2—4—5—5—2———2—5——2——4—4—4—————————————————————————————|
——————————————2————2———4———————————————————————————————|
———————————————————————————————————————————————————————|
—————0——————4————2———2—2———————————————————————————————|
———————————2———————————————————————————————————————————|
 E   A    B      A   F#m B——————————————|
—————0———————4——————————————————————————2——————————————|
————0———5s7—7—5——4h5p4—2——2—45—5—2———2—5—2——4—4—2—4s6——|
———1————6s8————6——————————————————————2———2———4—2—4s6——|
——2—————7s9————————————————————————————————————————————|
———————0—————————2———2—2—————0——————4———2———2—2————————|
—0—————————————————————————————————2———————————————————|


verse chords:E—B—E—A—F#m—C#m—F#m—B(2x)

Chorus chords: E—G#m—C#m—A—F#m—B(2x)

solo:
e————————————————————5s7—5s4—5p4———————————————————————|
b—————————4—5p4—5—7———————————————7—5—5~———————————————|
g—————4—5—————————————————————————4——6—————4h6—4p2—4—2—|
d——2———————————————————————————————————————————————————|
a—2—2——————————————————————————————————————————————————|
e——————————————————————————————————————————————————————|

———————————————————————————————————————————————————————————|
————————————————————————————————7s9—10p9—10p9—1op9—1o—9^———|
—————————————————————8—8h9—8s9—————————————————————————————|
—4—2————————————6—7—9——————————————————————————————————————|
————4———————7—9————————————————————————————————————————————|
—————2———7—9———————————————————————————————————————————————|

—————————————————————————————————10s12—9h10p9——————————|
————————————9—10—10s12—12—12—12^—————————————12——10—99—|
—9—11—9—9—11———————————————————————————————————————————|
———————————————————————————————————————————————————————|
———————————————————————————————————————————————————————|
———————————————————————————————————————————————————————|

—————————————————————————————|e
—10p9————————————————————————|b
——————9—8—6—8—6——————————————|g
———————————————9—7—6—7p6—————|d
————————————————————————9————|a
—————————————————————————7———|e

repeat chorus: E—G#m—C#m—A—F#m—B(2x)C

 chorus uli kasabay ng solo taas kayo ng isang fret
 F—Am—Dm—Bb—G—C(2x)F(hold)

(the end)

simbolo: s — slide
     h — hammer
     ^ — bend
     p —pull

lyrics:

E          B
Kung wala na ngang kapayapaan
E           A
Kung wala na ngang katahimikan

F#m            C#m
Hanggat na nandito ka'y mahirapang mamatay
F#m        B
Patuloy akong mabubuhay

Kahit magkaroon pa ng palasyo
Kahit dalhin ako sa paraiso
Kung ikaw naman sa akin ay mawawalay
Paligid ko'y wala rin kulay

Chorus

E      G#m     C#m
Aanhin ko ang ganda nitong mundo
A      F#m      B
Kung wala namang natagpuan na katulad mo
E      G#m      C#m
Kahit langit man ay di ko makita
A      F#m      B
Mas nanaisin ko pa rin kung nasaan ka

Ikaw ang katuparan ng pangarap
Ikaw ang kasagutang hinahanap
Pagkakasilang ko'y nag karoon din ng saysay
May dahilan na ang paglalakbay