0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Music Discipline - click here to generate a guitar practice routine based on how much time you have

Siakol — Simbang Tabi Tab

  Rate this tab:
Song: Simbang Tabi
Artist: SIAKOL
Album: Karoling
Tab By: Jonell "Neil" Andales (www.4cuberock.blogspot.com)
Submitted by: Joven "jong2x" Andales

Tuning: Power Chords to mga toll..

Intro: 

eI——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————I
BI——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————I
GI—7/87—x—————————————4/54—x——————————————————————7—7—7—7—7——9/10—9—x————————————I
DI—7—7—7—x——7—7—7—7—7——4—4—4—x——4—4—4—4—4——5/65—x——7—7—7—7—7——9—9—9—9—x——7—7—7—7—7—I (2x)
AI—5—5—5—x——7—7—7—7—7——2—2—2—x——4—4—4—4—4——5—5—5—x——5—5—5—5—5——7—7—7—7—x——7—7—7—7—7—I
EI——————————5—5—5—5—5———————————2—2—2—2—2——3—3—3—x————————————————————————5—5—5—5—5—I

Verse: 

eI————————————————————————————————————————————————————————————————————————I
BI————————————————————————————————————————————————————————————————————————I
GI—7—7—7—7———————————4—4—4—4————————————————————7—7—7—7——9—9—9—9——————————I
DI—7—7—7—7——7—7—7—7——4—4—4—4——4—4—4—4——5—5—5—5——7—7—7—7——9—9—9—9——7—7—7—7—I
AI—5—5—5—5——7—7—7—7——2—2—2—2——4—4—4—4——5—5—5—5——5—5—5—5——7—7—7—7——7—7—7—7—I
EI——————————5—5—5—5———————————2—2—2—2——3—3—3—3————————————————————5—5—5—5—I

Chorus: G,D,A,D,G,D,A,G,A,D


eI——————————————————————I——————————I
BI——————————————————————I——————————I   
GI————7—————7—————7—————I———————7——I
DI—5——7——7——7——5——7——7——I—5——7——7——I
AI—5——5——7——5——5——5——7——I—5——7——5——I
EI—3—————5—————3—————5——I—3——5—————IAdlib:

eI—7—7—7—h6—7—7—7h6—7—7—10——————————————————8—8—8——8—8—7—7—7—7—7—I
BI——————————————————————————7—9—11—11—11—11——————————————————————I
GI———————————————————————————————————————————————————————————————I
DI———————————————————————————————————————————————————————————————I
AI———————————————————————————————————————————————————————————————I
EI———————————————————————————————————————————————————————————————I


(2x)  Try nyo lang sa 2nd pluck na e higher
eI———————————————7——I
BI—7—7—10—8——6—7————I
GI——————————————————I
DI——————————————————I
AI——————————————————I
EI——————————————————I

Binabati ko pala yong kabanda ko na yong 4 cube sa Davao at si Kyle Mozo na mabait......
at mga Kakilala ko....

Patuloy sa pag—gawa ng magagandang kanta Noel Palomo at sa iyong bandang SIAKOL.......ASTIG!!!!

For comments and sudgestion e—mail us at www.jovenandales@yahoo.com